Ochrana údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.

 

Zákony a predpisy: zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov

 

Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho aby ním poskytnuté osobné údaje vymazal zo svojej databázy, pričom predávajúci tak okamžite učiní. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z

Design by 701 s.r.o.